อานุภาพ อิ่มสำราญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่า

นพ.อานุภาพ อิ่มสำราญ

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง
ศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่า

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต
• แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

DOCTOR ON AIR

APPOINTMENT