Category: Perfection

6 โรคที่เป็นสาเหตุ ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก EP2

การผ่าตัดข้อสะโพกเทียมเป็นการผ่าตัดข้อสะโพกเดิมที่มีปัญหาออกไปแล้วทดแทนด้วยข้อสะโพกเทียม โดยมักพบในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อสะโพกเสื่อม หรือในผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุน เคยเกิดอุบัติเหตุหกล้ม ข้อสะโพกหัก แต่อาจพบในผู้ที่มีอายุน้อยได้ เช่น ภาวะที่หัวกระดูกสะโพกขาดเลือด ทำให้หัวข้อสะโพกถูกทำลาย เป็นต้น…<<อ่านเพิ่มเติม>>