Category: Design

เทคนิคผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแนวใหม่ ไม่ตัดกล้ามเนื้อ EP1

อาการปวดสะโพกเรื้อรัง ข้อสะโพกเสื่อม ส่งผลกระทบต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การการเดิน การขึ้นลงบันได การลุกนั่ง ไปจนถึงการนอนหลับพักผ่อน หากรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วยังไม่ดีขึ้น การผ่าตัดเปลี่ยน… <<อ่านเพิ่มเติม>>